Bangkok Plants : หม้อข้าวหม้อแกงลิง
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง

 

แสงแดด 

แสงแดดเปฝ้นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช  ปริมาณแสงแดดที่ใช้ในการเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง
โดยส่วนใหญ่แล้ว หม้อข้าวหม้อแกงลิงควรได้รับแสงผ่านแสลน 50
%
นาน 6 ชั่วโมง  หรือมากกว่า  ถ้าตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก จะดีมาก
ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกที่เป็นตัวแปรฉะนั้นผู้เลี้ยงต้องสังเกต ไม้แต่ละต้นชอบสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน บางต้นชอบแดดจัด  บางต้นชอบแดดอ่อน   บางต้นชอบแขวน  
บางต้นชอบวางกับพื้น
….ฯลฯ 

 

น้ำ 

การรดน้ำ ควรรดในตอนเช้า 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย การให้น้ำนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ส่วนผสมของเครื่องปลูกของแต่ละที่ด้วย พฤติกรรมของนักเลี้ยง หล่อน้ำหรือไม่
หรือลดน้ำช่วงเช้าเยอะพอช่วงเย็นลดน้อยหน่อยแค่เพื่อเพิ่มความชื้น
สามารถปรับใช้ได้ไม่มีกฎตายตัวครับ 

  

ความชื้น 

การเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้น ความชื้นเป็นปัจจัยหลัก  เพราะถ้าความชื้นไม่เพียงพอหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะไม่ติดหม้อ แต่ในขณะเดียวกัน ความชื้นสูง ๆ ก็จะมาพร้อมกับของแถม
อย่างเชื้อรา  ฉะนั้นแล้วนักเลี้ยงต้องระวังเรื่องเชื้อรา และโรคต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับความชื้นด้วยครับ

  

ปุ๋ย
เป็นสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง
ปุ๋ยละลายช้า ออสโมโคส สูตร 3เดือน , ออสโมโคส สูตร 6 เดือน , ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ  ใช้ได้ทุกตัว
แต่ช่วงแรกควรให้บาง ๆ ก่อน และควรระมัดระวังให้มาก กับการให้ปุ๋ยลูกไม้ต้นเล็ก ๆ หม้อข้าวหม้อแกงลิงแต่ละสายพันธุ์ก็ตอบสนองต่อปุ๋ยไม่เหมือนกัน
เพราะฉนั้นนักเลี้ยงต้องอาศัยประสบการณ์ และการสังเกตุ ครับ

 

      

 

กำจัดเชื้อรา
ยากำจัดเชื้อรานั้นเป็นตัวช่วยในป้องกัน และรักษาโรคของหม้อข้าวหม้อแกงลิง

เพราะถ้าหม้อข้าวหม้อแกงลิงถูกลุมเล้าไปด้วยเชื้อรา การเจริญเติบโตย่อมสดุดตามไปด้วย
ยากำจัดเชื้อราที่นักเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงใช้กันหลัก ๆ มีอยู่ไม่กี่ตัว คือ แคปแทน คาร์เบนดาซิม ฯลฯ