Bangkok Plants : หม้อข้าวหม้อแกงลิง
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

      

        ร้อยแปดคำถาม สำหรับมือใหม่
        รวบรวมสาเหตุ และปัญหาต่าง ๆ ในการเริ่มปลูกเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง พันธุ์ไม้กินแมลง 
        อ่านทั้งหมด คลิ๊ก  

 

        ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง
        สภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิงครับ 
        เพราะหม้อข้าวหม้อแกงลิงแต่ละสายพันธุ์นั้น ก็ชอบสภาพแวดล้อมต่างกันไป
        จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์  อ่านทั้งหมด คลิ๊ก
   

        เครื่องปลูกที่ใช้ในการปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิง
        เครื่องปลูกที่ใช้ในการปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิง มีหลายชนิดด้วยกันครับ
        นักเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง สามารถเลือกซื้อ และปรับใช้กันได้ในหลายลักษณะ 
        โดยไม่มีอะไรตายตัวครับ อ่านทั้งหมด คลิ๊ก


        หม้อข้าวหม้อแกงลิงผสมเกสรกันอย่างไร
  
        หม้อข้าวหม้อแกงลิงในธรรมชาตินั้นจะผสมเกสรโดยใช้ ลม และแมลงต่าง ๆ เช่น มด ,  ผึ้ง 

        เป็นตัวช่วยในการนำเกสรตัวผู้ไปผสมกับดอกตัวเมีย แต่จะไม่ได้ความหลากหลายของสายพันธุ์ 
        ไม่เหมือนที่มนุษย์เป็นผู้ผสมจะได้ความหลากหลายมากกว่า  อ่านทั้งหมด คลิ๊ก

 

        วิธีเพาะเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง
       
การขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่สามารถทำได้ง่าย และสะดวกอีกวิธีนึ่ง คือ การเพาะเมล็ด 
       
การเพาะเมล็ดนั้นเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืช แบบอาศัยเพศที่ต้องการขบวนการผสมเกสรระหว่าง
        ละอองเกสรเพศผู้ และไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ดอกเพศเมีย เกิดการปฏิสนธิรวมตัว 
        และพัฒนาต่อไปเป็นเมล็ด อ่านทั้งหมด คลิ๊ก 

 

        วิธีตัดชำหม้อข้าวหม้อแกงลิง
        การตัดชำหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก การขยายพันธุ์วิธีนี้จะได้ต้นใหม่
        ที่มีลักษณะ และสายพันธุ์เหมื่อนต้นเดิมทุกอย่าง การตัดชำมีด้วยกันหลายวิธีด้วยกัน 
        ไม่ว่าจะเป็นการตัดชำกิ่ง  อ่านทั้งหมด คลิ๊ก 


        วิธีแคะหน่อแบ่งกอหม้อข้าวหม้อแกงลิง
        การแคะหน่อแบ่งกอหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นวิธีที่ง่าย และความเสี่ยงน้อย
        การขยายพันธุ์วิธีนี้จะได้ต้นใหม่ที่มีลักษณะ และสายพันธุ์เหมื่อนต้นเดิมทุกอย่าง
        การแคะหน่อแบ่งกอ นิยมทำในกรณีที่หม้อข้าวหม้อแกงลิงของเราแตกหน่อบริเวณโคนต้น
        จำนวนมาก วิธีนี้ช่วยลดปัญหาการแย่งอาหาร และยังได้หม้อข้าวหม้อแกงลิงต้นใหม่อีกด้วย 
        อ่านทั้งหมด คลิ๊ก


        วิธีชำน้ำลอยโฟมหม้อข้าวหม้อแกงลิง
        การตัดชำน้ำหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นวิธีที่สะดวก ประหยัดเนื้อที่ และประหยัดเวลา ครับ

        การขยายพันธุ์วิธีนี้จะได้ต้นใหม่ที่มีลักษณะ และสายพันธุ์เหมื่อนต้นเดิมทุกอย่าง
        การตัดชำวิธีนี้สามารถนำไปปรับใช้กับหม้อข้าวหม้อแกงลิง หลาย ๆ สายพันธุ์ ครับ
        อ่านทั้งหมด คลิ๊ก