Bangkok Plants : หม้อข้าวหม้อแกงลิง
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

วิธีแคะหน่อแบ่งกอหม้อข้าวหม้อแกงลิง

การแคะหน่อแบ่งกอหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นวิธีที่ง่าย และความเสี่ยงน้อย  การขยายพันธุ์วิธีนี้จะได้ต้นใหม่ที่มีลักษณะ

และสายพันธุ์เหมื่อนต้นเดิมทุกอย่าง การแคะหน่อแบ่งกอ นิยมทำในกรณีที่หม้อข้าวหม้อแกงลิงของเราแตกหน่อบริเวณโคนต้น

จำนวนมาก วิธีนี้ช่วยลดปัญหาการแย่งอาหาร และยังได้หม้อข้าวหม้อแกงลิงต้นใหม่อีกด้วย 
เมื่อได้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ต้องการจะแคะหน่อแบ่งกอแล้วก็เริ่มตัดกันเลยดีกว่าครับ

นำเครื่องปลูกบริเวณโคนต้นออกสะหน่อย เพื่อให้เห็นบริเวณโคนต้นชัดเจน แล้วจึงทำการตัดครับ

เมื่อตัดหน่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงออกมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ตัดใบ และหม้อออก 50% - 60%  เพื่อลดการคายน้ำครับ

ตัวอย่างการตัดใบครับ

เมื่อได้กิ่งพันธุ์ ที่ตัดใบออก 50% แล้ว ก็เริ่มปลูกลงกระถางกันเลยครับ ^ ^

เมื่อปลูกลงกระถางเรียบร้อยก็รดน้ำ ที่ผสมยาฆ่าเชื้อราด้วย เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อครับ

ขั้นตอนนี้ท่านนักเลี้ยงอาจจะนำยาเร่งรากชนิดต่าง ๆ มาช่วยเพิ่ม % การงอกก็ได้ครับ

การอบจะช่วยควบคุมการติดเชื้อ และรักษาความชื้นครับ

ถ้าเป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิง Lowland ธรรมดาไม่จำเป็นต้องอบก็ได้ครับ แล้วแต่สะดวกครับ

แต่ถ้าเป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิง Intermediate หรือ Highland การอบจะช่วยเพิ่ม % การรอดครับ

นำไปวางในโรงเรือนในจุดที่มีแสงสว่างสักหน่อย แต่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรงจากดวงอาทิตย์

จะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 เดือน หม้อข้าวหม้อแกงลิงต้นใหม่ก็จะมีรากฟูเต็มกระถางครับ

หวังว่าท่านผู้ชมคงได้สาระความรู้ไม่มากก้อน้อย ครับ

ขอบคุณที่แวะเข้ามาชมครับ ^ ^