Bangkok Plants : หม้อข้าวหม้อแกงลิง
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

การผสมเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง

          ก่อนที่จะเริ่มการผสมเกสรหม้อข้าวม้อแกงลิง เรามาทำการระบุเพศของหม้อข้าวหม้อแกงลิง กันก่อนนะครับ
เพราะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศครับ จึงมีทั้งต้นที่เป็น ตัวผู้ และตัวเมียครับ
ภาพ 1.0 ดอกหม้อข้าวหม้อแกงลิง "ตัวเมีย" 

 

 

 

 

 


ภาพ 1.1 ดอกหม้อข้าวหม้อแกงลิง "ตัวผู้"
เมื่อดอกหม้อข้าวหม้อแกงลิงเพศเมีย พร้อมที่จะรับการผสมเกสรจะมีลักษณะดังภาพ 1.0 ครับ ทำการนำเกสรตัวผู้ ดังภาพ 1.1
สังเกตง่าย ๆ เกสรตัวผู้ที่สมบูรณ์จะมีลองเกสรสีเหลือง ๆ  หรือเรียกว่า เรณู นำมาป้ายบริเวณส่วน หัวเขียว ๆ ของดอกตัวเมีย

หลังจากการผสมเกสรเป็นระยะเวลา 7 - 15 วันจะเริ่มสังเกตได้ว่าการผสมเกสรสำเร็จหรือไม่ *0* 

 

 

 

 

 


ภาพ 1.2
ถ้าการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ "เขี่ยไม่ติด >_<" จะมีลักษณะดังภาพ 1.2 ดอกตัวเมียจะไม่มีการพัฒนา

 

 

 


ภาพ 1.3
ถ้าการผสมเกสรสมบูรณ์ "ผสมติด ^v^" จะมีลักษณะดังภาพ 1.3
จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดอกตัวเมียเรี่มมีการพัฒนากลายเป็นฝักบรรจุเมล็ด  


 

 ภาพ 2.0 ฝักหม้อข้าวหม้อแกงลิง
เมื่อฝักหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ผสมติด แก่เต็มที่สีจะเป็นลักษณะดังภาพ 2.0 สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยครับภาพ 2.1 เมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
เมื่อแกะฝักหม้อข้าวหม้อแกงลิง จะได้เมล็ด ดังภาพ 2.1 สามารถนำไปปลูกขยายพันธุ์ได้ครับ

  

หวังว่าท่านผู้ชมคงได้สาระความรู้ไม่มากก้อน้อย ครับ

ขอบคุณที่แวะเข้ามาชมครับ ^ ^